top of page

Osteopathie,

Kopie van IMG_20220914_190038_edited.jpg

zoveel meer...

Fysiotherapie

Wermoes Sam

Osteopaat D.O. (F.I.C.O.)

Lic. Kinesitherapie (V.U.B.)

Osteopathie is een holistische discipline waarbij het fysieke, mentale en innerlijke functioneren in relatie tot elkaar worden bekeken en behandeld.

 

Osteopathie, als onderdeel van de complementaire gezondheidszorg, kan een zeer belangrijke positie innemen in de gezondheidszorg en dit voor tal van uiteenlopende klachten. Door functiestoornissen aan te pakken en de vitaliteit van het lichaam te stimuleren kan osteopathie een grote bijdrage leveren om klachten te verhelpen en te voorkomen. 

In de osteopathie gaan we op zoek naar de oorzaak van uw lichamelijke klacht overheen het volledige lichaam(holistische visie). Hierin maakt de osteopaat het verschil met andere disciplines die vaak enkel het symptoom of de pijnlijke regio behandelen.

Osteopathie is meer en meer wetenschappelijk onderbouwd en is ook erkend door het Ministerie van Volksgezondheid. Terugbetalingen zijn afhankelijk van de mutualiteit waar u bij aangesloten bent.

Door de holistische visie binnen de osteopathie, en de multidisciplinaire visie binnen onze praktijk, is het voor ons een evidentie dat een multidisciplinaire aanpak van de klachten ( arts, arts – specialist, oefentherapie, voedingsaanpassing, personal coaching, e.a.), binnen of buiten onze praktijk, enkel tot betere resultaten kan leiden.

Osteopathie kan omschreven worden als:

icon_vitalis.png
  • een veilige en zachte behandelingswijze die het zelf genezend vermogen van het lichaam ondersteund en op zoek gaat naar de oorzaak van het probleem.

  • een holistische therapie: dit wil zeggen dat de osteopaat de oorzaak van de klachten tracht te achterhalen over je gehele lichaam en deze dan ook behandelt.

  • een manuele techniek: een osteopaat gebruikt alleen zijn handen, zowel voor het onderzoek als voor de behandeling.

  • Een mogelijke behandelingswijze voor ALLE LEEFTIJDEN.

Ondanks vele successen en mooie resultaten, dient gezegd te worden dat osteopathie geen mirakeltherapie is. De limieten van de osteopaat beperken zich tot het herstellen van de beweeglijkheid en functies van de lichaamsstructuren en het stimuleren en bevorderen van het zelfregulerende genezingsproces van het menselijk lichaam.

Een goed opgeleid osteopaat D.O. houdt eveneens steeds rekening met aandoeningen welke eender welke andere therapie noodzaken of voor welke bepaalde osteopatische interventies gecontra-indiceerd zijn. Bij de minste veronderstelling van dergelijke pathologie zal hij niet nalaten de patiënt door te verwijzen naar de arts en hier rekening mee te houden tijdens zijn behandelplan.

Wenst u een afspraak?

bottom of page