Psychomotoriek bij kinderen

Een kind moet nog vanalles leren. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen, te spelen, ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek en groeien zo op tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.

PSYCHOMOTORIEK

De doelstellingen van psychomotorische therapie zijn:
  • Achterstanden oplossen op het vlak van lichaamsbesef, -plan,-perceptie,-oriŽntatie, structurering van tijd en ruimte, ...
  • Optimale leervoorwaarden scheppen om schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen te kunnen leren.
  • Helpen gedrags- en emotionele problemen oplossen voor zover die secundair zijn aan de psychomotorische problemen en of de achterstand in schoolse vorderingen.
De Therapiemiddelen die wij hiervoor aanwenden zijn: relaxatie, oefeningen voor lichaamsbesef en lichaamsplan, grafomotorische oefeningen en schrijfmotoriek, perceptie en concentratieoefeningen, oefeningen voor ruimtelijke oriŽntatie en structurering, opvoeding tot tijdsbeleving, cognitieve gedragsmodificatie (Cognet, Meichenbaum, Feuerstein)

Enkele leer - en ontwikkelingsstoornissen die door de psychomotorisch therapeut worden behandeld zijn: aandachts- en concentratiestoornissen (ADD, ADHD), autismespectrumstoornis, cerebrale stoornissen, dyscalculie of rekenproblemen, faalangst, hoogbegaafdheid, links en rechts problemen, niet-verbale leerproblemen, coŲrdinatie problemen, ruimtelijk visuele problemen, schrijfmotorische problemen, zwakbegaafdheid, ...

NEUROMOTORIEK

Het vergroten van de kansen om de kwaliteit van de motoriek bij kinderen met bewegingsstoornissen te verbeteren. De nadruk wordt gelegd op het herkennen en onderdrukken van de pathologische patronen en tegelijkertijd het uitlokken van goede bewegingen waardoor variŽteit en kwaliteit in het bewegen toenemen. O.a. bij cerebrale pareses, spierziekten, zenuwletsels, premature en dysmature zuigelingen

Er wordt uitgegaan van verschillende benaderingswijzen om tegemoet te komen aan de individuele problematiek van elk kind. Naast de oefensessies wordt ook getracht de therapie te integreren thuis en op school.